Wachten op visite 2017

De voorstelling Wachten op Visite is een voorstelling over eenzaamheid. De première van de voorstelling Wachten op Visite vond plaats op 1 december 2017 in  Stadsschouwburg De Harmonie.  

Na een oproep in de Leeuwarden Courant op 17 januari 2017 met de oproep: “gezocht eenzame dansers”, van DeDansDivisie hadden zich maar liefst 30 deelnemers aangemeld. 19 mensen werden geselecteerd om deel te nemen aan de voorstelling. Allemaal mensen die met eenzaamheid te maken hebben, of hebben gehad. De jongste deelnemer was 18 jaar, de oudste 73 jaar. Driekwart jaar is er hard gewerkt met de spelers aan deze voorstelling. Een werkproces dat intensief, confronterend en vooral ook met veel humor was, en waaruit weer nieuwe sociale contacten onder de spelers zijn ontstaan.

Iemand die eenzaam is, spreekt hier liever niet over, of geeft dit niet graag toe. Met het ontwikkelen van de voorstelling Wachten op Visite, wil DeDansDivisie eenzaamheid op de kaart zetten en het onderwerp bespreekbaar maken. Aansluitend op de voorstelling vond onder begeleiding van een professional een nagesprek plaats tussen de spelers en het publiek om ervaringen omtrent eenzaamheid uit te wisselen. Citaat: GGZ Friesland (Mind UP) na boeken voorstelling:

Met mooie muziek werden de toeschouwers ontroerd en opgevrolijkt. Er werd gelachen en gehuild, na afloop van de voorstelling ontstond een gesprek tussen de deelnemers en het publiek. Opvallend was hoeveel bezoekers mee konden praten over eenzaamheid. Misschien kwam de mooiste uitspraak wel van een van onze cliënten: “herstellen doe je niet zelf, maar samen”. Waarop een groot applaus volgde“.