In 2017 zijn we gestart met de ontwikkeling van het project Dans op Recept. In het eindverslag kunt u lezen in hoeverre en op welke manier de missie en doelen van het project Dans op Recept zijn behaald tussen 2017 en 2020. Mijlpalen, succesmomenten en leermomenten, alle PR activiteiten, overzicht van de deelnemers van de danslessen, informatie over het wetenschappelijk onderzoek van Dans op Recept zullen allemaal beschreven worden.